Latenttalent - website

Deze klant ben ik tegen gekomen op de golfbaan. Ik ben een fanatieke golfer en tijdens de vele clubwedstijdjes, serieuze maar ook de gezelligheids wedstrijdjes, leer je diverse mensen kennen. LatentTalent wilde de jaarlijkse cursussen meer automatiseren.

Vroeger werd er veel met de hand gedaan maar nu is er een 'webshop' opgezet waarbij betalingen en cursussen automatisch worden afgehandeld.

Latent Talent is een stichting met als doelstelling het laten ontdekken van de verborgen talenten, die iedereen in zich heeft. De cursussen van Latent Talent worden aan kleine groepen gegeven en door de informele sfeer ontstaan er vanzelf sociale contacten.

Dankzij de inspanning van vele enthousiaste en vakkundige docenten, zijn er al 40 jaar vele educatieve en recreatieve cursussen gegeven. Doordat de organiserende werkgroep geheel uit vrijwilligers bestaat zijn zij in staat een redelijk prijspeil voor de cursussen te handhaven.