Joomla 3.9.16 update

Zojuist is er een security en bugfix update verschenen voor Joomla, versie 3.9.16. Alle klanten zijn weer direct geupdate.

Wilt u ook een onderhouds- en updatecontract zodat u er geen omkijken naar heeft? Neem dan contact op met Marc.

Wat is er aangepast in Joomla 3.9.16?

Joomla 3.9.16 includes 6 security vulnerability fixes and addresses several bugs, including:

Security Issues Fixed

  • Low Priority - Core - SQL injection in Featured Articles menu parameters (affecting Joomla 1.7.0 through 3.9.15)
  • Low Priority - Core - CSRF in com_templates image actions (affecting Joomla 3.2.0 through 3.9.15)
  • Low Priority - Core - XSS in Protostar and Beez3 (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.15)
  • Low Priority - Core - Incorrect Access Control in com_templates (affecting Joomla 2.5.0 through 3.9.15)
  • Low Priority - Core - Identifier collisions in com_users (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.15)
  • Low Priority - Core - Incorrect Access Control in com_fields SQL field (affecting Joomla 3.7.0 through 3.9.15)

Bug fixes and Improvements

  • Link rel attributes: ‘noopener’ attributes #28005, ‘sponsored’ and ‘ugc’ attributes #28055 
  • Fields - Imagelist: Correct the display of the folder structure #16708
  • Popular Tags Module fix #27745
  • User - Contact Creator plugin: catid fixed #27949