Joomla 3.9.15 update

Zojuist is er een security en bugfix update verschenen voor Joomla, versie 3.9.15. Alle klanten zijn weer direct geupdate.

Wilt u ook een onderhouds- en updatecontract zodat u er geen omkijken naar heeft? Neem dan contact op met Marc.

Wat is er aangepast in Joomla 3.9.15?

Joomla 3.9.15 includes three security vulnerability fixes and several bugs and improvements, including:

Security issues fixed

  • Low Priority - Core - CSRF in batch actions (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.14)
  • Low Priority - Core - CSRF com_templates LESS compiler (affecting Joomla 3.0.0 through 3.9.14)
  • Low Priority - Core - XSS in com_actionlogs (affecting Joomla 3.9.0 through 3.9.14)

Bug Fixes and Improvements

  • Beez Template: Fix the consent field modal 
  • Action Log emails: Use of absolute URLs
  • TinyMCE fixes
  • User email addresses: Case insensitive management
  • Prevent library extensions to overwrite core files

Visit GitHub for the full list of bug fixes.

Bezoek de Joomla documentation wiki voor  FAQ’s aangaande de Joomla 3.9.15 releaseZie link onderaan dit artikel.